Загорянська Олена Леонідівна

кандидат економічних наук, доцент

E-mail: zagor_elen@ukr.net
Тел.: (050)190-55-78

 

http://orcid.org/0000-0002-8057-4498 

Google Scolar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YvtVDkkAAAAJ&hl=ru

 

Освіта:

2019 Підвищення кваліфікації у Національному університети водного господарства та природокористування (м. Рівне) терміном 6 місяців, за напрямом «Туризм»

2014 Підвищення кваліфікації у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини терміном 6 місяців, за напрямом «Туризм»

2013 Підвищення кваліфікації у Вищій школі Європейських і регіональних студій (Чехія, м. Чеське Будейовіце)

2006 Одержання атестату доцента кафедри менеджменту, Кременчуцький національний політехнічний університет 

2005 Одержання ступеня кандидата економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут» 

1997–2001 Аспірантка Кременчуцького державного політехнічного університету, напрям підготовки 08.07.01

1999–2001 Кременчуцький державний політехнічний університет, факультет підвищення кваліфікації, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер–економіст»

1990–1995 Харківський політехнічний інститут, факультет машинобудування, спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація «інженер–механік»

Досвід професійної діяльності:

2019–дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, доцент

2016–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра туризму, доцент

2006–2016 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет управління, кафедра менеджменту, доцент

1997–2006 Кременчуцький державний політехнічний інститут, економічний факультет, кафедра менеджменту, асистент

1995–1997 Кременчуцький державний політехнічний університет, економічний факультет, кафедра економіки, асистент

Професійна активність:

2014 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

2013 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

2013–2016 Член спеціалізованої вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського К 45.052.02 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

Курси, які викладаються:

Організація туризму – бакалаврська програма (242)

Організація готельного-ресторанного господарства – бакалаврська програма (242)

Організація анімаційної діяльності – бакалаврська програма (242)

Екскурсологія – магістерська програма (242)

Державне та регіональне управління туризмом – магістерська програма (242)

Корпоративне управління у сфері обслуговування – магістерська програма (242)

Основна тема наукових досліджень:

«Забезпечення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств»

Сфера наукових інтересів:

Дослідження конкурентоспроможності продукції промислових підприємств; організація діяльності підприємств готельного господарства; управління розвитком екскурсійної діяльності 

Публікації:

Статті: більше 30 публікацій у фахових виданнях України

Навчальні посібники, підручники, монографії

Хоббі та інтереси: спорт, література, акваріумістика, подорожі