Загорянська Олена Леонідівна

кандидат економічних наук, доцент

e-mail: zagor_elen@ukr.net
Конт тел.: (050)190-55-78

 

https://orcid.org/0000-0002-8057-4498

GoogleScolar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YvtVDkkAAAAJ&hl

Нагороди і подяки:

2021 Нагороджена Грамотою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за багаторічну, сумлінну, творчу працю, вагомий внесок у підготовку фахівців, розвиток університету, значну організаційну та методичну роботу

2020 Нагороджена Подякою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за підготовку призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології»

2019 Нагороджена Подякою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за підготовку призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології»

2018 Нагороджена Подякою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за підготовку призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»

2016 Нагороджена Грамотою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за вагомі досягнення в науковій, методичній та організаційній роботі

Освіта:

2021 Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна)

2019 Підвищення кваліфікації у Національному університети водного господарства та природокористування (м. Рівне) терміном 6 місяців, за напрямом «Туризм»

2014 Підвищення кваліфікації у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини терміном 6 місяців, за напрямом «Туризм»

2013 Підвищення кваліфікації у Вищій школі Європейських і регіональних студій (Чехія, м. Чеське Будейовіце)

2006 Одержання атестату доцента кафедри менеджменту, Кременчуцький національний політехнічний університет

2005 Одержання ступеня кандидата економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»

1997–2001 Аспірантка Кременчуцького державного політехнічного університету, напрям підготовки 08.07.01

1999–2001 Кременчуцький державний політехнічний університет, факультет підвищення кваліфікації, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер–економіст»

1990–1995 Харківський політехнічний інститут, факультет машинобудування, спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація «інженер–механік»

Досвід професійної діяльності:

2019–дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, доцент

2016–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра туризму, доцент

2006–2016 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет управління, кафедра менеджменту, доцент

1997–2006 Кременчуцький державний політехнічний інститут, економічний факультет, кафедра менеджменту, асистент

1995–1997 Кременчуцький державний політехнічний університет, економічний факультет, кафедра економіки, асистент

Професійна активність:

2019 Проходження тренінгу експертів підвищення якості освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

2014 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента

2013 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента

2013–2016 Член спеціалізованої вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського К 45.052.02 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Курси, які викладаються:

Організація екскурсійної діяльності – бакалаврська програма (242)

Організація готельного-ресторанного господарства – бакалаврська програма (242)

Організація анімаційної діяльності – бакалаврська програма (242)

Регіональна економіка і управління – бакалаврська програма (242)

Економікс – бакалаврська програма (242)

Екскурсологія – магістерська програма (242)

Державне та регіональне управління туризмом – магістерська програма (242)

Корпоративне управління у сфері обслуговування – магістерська програма (242)

Основна тема наукових досліджень:

«Забезпечення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств»

Сфера наукових інтересів:

Дослідження конкурентоспроможності продукції промислових підприємств; організація діяльності підприємств готельного господарства; управління розвитком екскурсійної діяльності

Публікації:

Статті: більше 40 публікацій у фахових виданнях України

Навчальні посібники, підручники, монографії

2021 Trunina I., Moroz M., Zahorianskyi V., Zahorianska O., Moroz O. Management of the logistics component of the grain harvesting process with consideration of the choice of automobile transport technology based on the energetic criterion 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES) (Scopus)

2020 Загорянська О.Л. Екскурсійна діяльність як перспективний напрям розвитку туристичної галузі. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, №3.- 2020, С. 72-77

2020 Zahorianska O., Druzhynina V., Trunina I., Pryakhina K. Socio-demographic dimension of tourism development in Ukraine Biblioteka Regionalisty. Research Papers of the Wroclaw University of Economics, 2020, № 20, s. 170-179

2020 Zahorianska O., Druzhynina V. V., Trunina I.M., Sushchenko O. A. Globalization impact on the world travel market development SHS Web of Conferences 73, 010 (2020)

2018 Olena Zahorianska, Iryna Trunina, Volodymyr Zahorianskyi, Dmytro Moloshtan. Ensuring Competitiveness of Logistics Service by Selecting the Type of Storing Single-Piece Cargoes.    International Journal of Engeneering and Technology. (Scopus)

2015 Загорянська О.Л. Карлик Ю.Ю., Карпова В.С. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах сучасної економічної нестабільності. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – М: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Хоббі та інтереси: спорт, література, акваріумістика, подорожі