Труніна Ірина Михайлівна

завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор

E-mail: truninairina0@gmail.com
Тел.: (050) 520-64-48

 

https://orcid.org/0000-0002-7416-1830  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57015324800&zone=  

GoogleScolar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=sqyMdOoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

  

Нагороди та подяки:

2019 Нагороджена Посвідченням Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.»

2017 Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти»

Освіта:

2021 Свідоцтво про підвищення кваліфікації на тему: «Готельно-ресторанна справа»

2020   Сертифікат про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2020   Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами»

2020   Сертифікат про участь у онлайн-тренінгу «Економіка 4.0 у світлі теорії ситуаційного управління» 

2020  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, British Council, «Ukraine’s new accreditation system: building on UK best practice introductory train the trainers programme»

2020 Підприємницький університет YEP, сертифікат, Innovative Entreneurship and Startup Management 

2019  Посвідчення Академії пед. наук

2019  Сертифікат Innovative Economic Symposium 2019

2019 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат, експерт акредитації освітніх програм.

2019    Отримання сертифікату В2 з англійської мови, English school of Tomorrow

2019   Учасник тренінгу «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти».

2019 Сертифікат учасника тренінгу «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», м. Кременчук

2015 Свідоцтво про підвищення кваліфікації, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук 

2015 Одержання атестату професора кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2014 Свідоцтво про підвищення кваліфікації, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ

2014 Одержання ступеня доктора економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2011 Свідоцтво про підвищення кваліфікації, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ

2000  Одержання атестату доцента кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1996 Одержання ступеня кандидата економічних наук у Спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

1987–1992 Ворошиловградський машинобудівний інститут, спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація «інженер-економіст»

Досвід професійної діяльності:

2019 – дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, завідувач кафедри

2016–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра туризму, завідувач кафедри

2014–2016 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра економіки, професор

1995–1998 Східноукраїнський державний університет, факультет економіки, доцент кафедри міжнародної економіки

1992–1995 Ворошиловградський машинобудівний інститут, аспірант

Професійна активність:

2021 Голова Полтавської філії Громадського об’єднання «Об’єднання маркетологів України»

2021 Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради

2021 Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Туризм»

2021  Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Туризм»

2020 Голова журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм», КрНУ

2019 Член ГЕР експертної ради із галузі знань 24 «Сфера обслуговування»  Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, експерт з акредитації освітніх програм

2019  Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»

2019 Учасник проекту Еразмус + Training mobility з курсу «Бізнес-адмінітрування», Університет Данді, Шотландія, Великобританія

2018 Член журі ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт  учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України»

2017 Голова журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, секція «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

2015 Член редколегії фахового наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», який представлений у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus

2015 Член Спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

2015 Член Спеціалізованої вченої ради К 45.052.02, Кременчуцький національний університет ім.. Михайла Остроградського

Курси, які викладаються:

Бізнес-план та менеджмент наукових проектів – аспірантська програма

Методологія маркетингових досліджень – магістерська програма (075)

Міжнародна економіка – бакалаврська програма (073, 072, 075, 242)

Маркетинг – бакалаврська програма (075, 073, 051, 072)

Менеджмент організацій (242)

Основна тема наукових досліджень:

«Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності»

Сфера наукових інтересів:

Менеджмент, маркетинг, інноваційний розвиток, підприємницька діяльность

Публікації:

Статті: близько 100 публікацій у фахових виданнях, у тому числі ті, що індексуються у науково-метричних базах Scopus та Web of Sciences

3 навчальні посібники, 5 монографій

2020  Olena Leonidivna Zahorianska Iryna Mykhailivna Trunina, Olena Anatoliivna Sushchenko, Viktoriia Valeriivna Druzhynina Globalization impact on the world travel market development, 73, 01029, SHS Web of Conferences

2020 Iryna Trunina, Inna Khovrak, Maryna Bilyk Academic Entrepreneurship in Ukraine: Determinants of Development and Performance Indicators, 1-4, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP)

2020 Sushchenko Olena, Trunina Iryna, Stryzhak Olena, Sushchenko Serhii Implementing Competency-Based Education for the Engineering Specialties’ Students, 1-4, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP)

2020  Iryna Mykhailivna Trunina, Olena Anatoliivna Sushchenko, Viktoriia Valeriivna Druzhynina, Olena Leonidivna Zahorianska Globalization impact on the world travel market development SHS Web of Conferences 73, 01029, 2020 (Web of Science)

2019 Iryna Trunina, Iryna Buzko, Olena Vartanova, Inna Khovrak Theoretical aspects of regional sustainable development in the EU and Ukraine. SHS Web of Conferences 61, 01001, 2019 (Web of Science)

2019 Iryna Trunina, I. Kushal, D. Zagirniak An imitation model of the financial-economic mechanism of taking strategic decisions at the enterprise SHS Web of Conferences 61, 01027 2019 (Web of Science)

2019 Iryna Trunina, Olena Sushchenko, O. Klok, O. Loseva Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority SHS Web of Conferences 61, 01026 2019 (Web of Science)

2018 Iryna Trunina, Olena Sushchenko, Ganna S. Likhonosova The territory recreation ensuring management system Economic. Theory and Practice P. 635–647, 2018 (Web of Science)

2017 Труніна І. М., Сущенко О. А., Ліхоносова Г. С. «Конкурентоспроможність підприємницької діяльності (туристична галузь)» – Кременчук, 2017 ПП Щербатих О.В.);

2016 Сталий розвиток: стратегічні вектори, інноваційно-орієнтовані системи забезпечення в контексті євроінтеграційної політики України. Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 214 с. ISBN 978-617-639-092-3

2015 Трунина И. М. Конкурентное позиционирование субъектов предпринимательской деятельности как основа конкурентоспособности бизнеса. Monografie. – Ceske Budejovice: Vysoka skola evropsych a regionalnich studii, o.p.s., 2015; Marie Heskova a kol.: 168 s.; s.82–91.

Хобі та інтереси: подорожі, вивчення іноземних мов.