Труніна Ірина Михайлівна

доктор економічних наук, професор

e-mail: truninairina0@gmail.com;
e-mail: irinatrunina@kdu.edu.ua  
Конт. тел.: (050) 520-64-48

 

Scopus:   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015324800       

Publons: https://publons.com/researcher/3244198/trunina-iryna/

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7416-1830

Google:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=sqyMdOoAAAAJ&hl=uk 

Нагороди та подяки:

2022  Почесна грамота Кабінету Міністрів України

2019  Нагороджена Посвідченням Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.»

2017  Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти»

Освіта:

2022 Сертифікат «International hospitality projects»

2022 Модератор робочої групи і учасник тренінгу Національного агентства «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід»

2021 Міжнародний проєкт Erasmus + «Ціннісні орієнтири українського студентства»

2021 Підвищення кваліфікації  від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP  разом з REIKARTZ»

2021 Свідоцтво про підвищення кваліфікації на тему: «Готельно-ресторанна справа»

2020 Сертифікат про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2020 Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами»

2020 Сертифікат про участь у онлайн-тренінгу «Економіка 4.0 у світлі теорії ситуаційного управління»

2020 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, British Council, «Ukraine’s new accreditation system: building on UK best practice introductory train the trainers programme»

2020 Підприємницький університет YEP, сертифікат, Innovative Entreneurship and Startup Management

2019 Посвідчення Академії пед. наук

2019 Сертифікат Innovative Economic Symposium 2019

2019 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат, експерт акредитації освітніх програм.

2019 Отримання сертифікату В2 з англійської мови, English school of Tomorrow

2019 Учасник тренінгу «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти».

2019 Сертифікат учасника тренінгу «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», м. Кременчук

2015 Свідоцтво про підвищення кваліфікації, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

2015 Одержання атестату професора кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2014 Свідоцтво про підвищення кваліфікації, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ

2014 Одержання ступеня доктора економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2011 Свідоцтво про підвищення кваліфікації, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ

2000 Одержання атестату доцента кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1996 Одержання ступеня кандидата економічних наук у Спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

1987–1992 Ворошиловградський машинобудівний інститут, спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація «Інженер-економіст»

Досвід професійної діяльності:

2019 – дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, завідувач кафедри

2016–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра туризму, завідувач кафедри

2014–2016 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра економіки, професор

1995–1998 Східноукраїнський державний університет, факультет економіки, доцент кафедри міжнародної економіки

1992–1995 Ворошиловградський машинобудівний інститут, аспірант

Професійна активність:

2021 Голова Полтавської філії Громадського об’єднання «Об’єднання маркетологів України»

2021 Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради

2021 Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Туризм»

2021 Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Туризм»

2020 Голова журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм», КрНУ

2019 Член ГЕР експертної ради із галузі знань 24 «Сфера обслуговування»  Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, експерт з акредитації освітніх програм

2019 Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»

2019 Учасник проєкту Еразмус + Training mobility з курсу «Бізнес-адміністрування», Університет Данді, Шотландія, Великобританія

2018 Член журі ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України»

2017 Голова журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, секція «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

2016 Член комісії з питань туризму при Міській раді Кременчука.

2015 Член редколегії фахового наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», який представлений у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus

2015 Член Спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Курси, які викладаються:

Бізнес-план та менеджмент наукових проектів – аспірантська програма

Методологія маркетингових досліджень – магістерська програма (075)

Міжнародна економіка – бакалаврська програма (073, 072, 075, 242)

Маркетинг – бакалаврська програма (075, 073, 051, 072)

Менеджмент організацій (242)

Основна тема наукових досліджень:

«Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності»

Сфера наукових інтересів:

Менеджмент, маркетинг, інноваційний розвиток, підприємницька діяльність

Публікації:

Статті: близько 130 публікацій у фахових виданнях, у тому числі ті, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Sciences

3 навчальних посібника, 5 монографій

2021 I. Trunina, I. Khovrak, K. Pryakhina, O. Usanova. Life quality as an indicator of sustainable development: international statistical research. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30, 4, p. 772-780.

2021  I. Trunina, O. Moroz, V. Herasymchuk. Implementation of Marketing Tools in the Developvment of Industry 4.0. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), p. 1-6

2021 I. Trunina, K.Pryakhina, M. Bilyk. Management of Competitive Advantages of Higher Education Institutions. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), p. 1-5

2020 I. Trunina, D.Zagirniak, K. Pryakhina, T. Bezugla. Diagnostics of the enterprise personnel sustainability. Problems and Perspectives in Management 18, 2. P. 382.

2020 O. Zahorianska, I. Trunina, O. Sushchenko, V. Druzhynina. Globalization impact on the world travel market development, 73, 01029, SHS Web of Conferences

2020 I. Trunina, I. Khovrak, M. Bilyk. Academic Entrepreneurship in Ukraine: Determinants of Development and Performance Indicators, 1-4, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP)

2020 O. Sushchenko, I. Trunina, O. Stryzhak, S. Sushchenko. Implementing Competency-Based Education for the Engineering Specialties’ Students, 1-4, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP)

2020  I. Trunina, O. Sushchenko, V. Druzhynina, O. Zahorianska. Globalization impact on the world travel market development SHS Web of Conferences 73, 01029, 2020 (Web of Science)

2019 I. Trunina, I. Buzko, O. Vartanova, I. Khovrak. Theoretical aspects of regional sustainable development in the EU and Ukraine. SHS Web of Conferences 61, 01001, 2019 (Web of Science)

2019 I.Trunina, I. Kushal, D. Zagirniak. An imitation model of the financial-economic mechanism of taking strategic decisions at the enterprise SHS Web of Conferences 61, 01027, 2019 (Web of Science)

2019 I. Trunina, O. Sushchenko, O. Klok, O. Loseva. Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority SHS Web of Conferences 61, 01026, 2019 (Web of Science)