НТСАМУ
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  НТСАМУ

  Круглий стіл «Роль досліджень молодих учених у забезпеченні якості освіти та якості освітньої діяльності» - Переглянути

  8 жовтня 2020 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), на яких були присутні голови інститутських, факультетських та кафедральних товариств. - Переглянути  Відповідно до Постанови МОН України від 05.06.97 № 1/9-216 «Про заходи щодо покращення наукової роботи студентів як невід'ємної складової частини освітньої діяльності, поліпшення роботи з талановитою науковою молоддю» та Указу Президента України від 09.04.02 № 315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» на базі Наукового товариства студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з 2005 р. створено «Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених» (НТСАМУ) та його керівний орган - раду молодих учених.

  При кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму працює НТСАМУ, основною метою діяльності якого є: залучення молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією із НТСАМУ ЗВО України та зарубіжжя; допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених із підприємствами регіону. Основні форми діяльності товариства: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.

  На початку кожного навчального року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського проводяться загальні збори НТСАМУ, в яких активну участь приймає і наша кафедра. На цих зборах обирається рада молодих учених і затверджується план роботи, а також заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи у межах програми «Студентська наука». У жовтні місяці кожного року проводиться форум першокурсників, на якому представники наукових шкіл діляться досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності.

  Головою Ради Товариства студентів, аспірантів та молодих учених університету є представник кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму старший викладач Збиранник Оксана Миколаївна.  Загальні збори Ради Товариства студентів, аспірантів та молодих учених університету


  Молоді вчені та студенти кафедри приймають участь в основних наукових напрямах роботи товариства, а саме:

  по-перше, в проведенні круглих столів, в яких беруть участь студентство і підприємці, котрі бажають поділитися досвідом у сфері бізнесу;

  по-друге – спільні тематично-інформаційні семінари з іншими факультетами нашого університету, регіональні молодіжні науково-практичні конференції, в яких беруть участь учні ліцеїв, шкіл, коледжів, технікумів з міст нашого регіону;

  по-третє –  активна участь  студентів у web та online конференцій, оскільки цє майбутнє, а також це простий спосіб знайомитися та спілкуватися з цікавими людьми.

  На кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму працюють тематичні наукові гуртки.

   

  Вид науково-дослідних робіт

  Назва

  Кількість залучених студентів

  Наукові гуртки

  Управління конкурентоспроможністю туристичної галузі (керівник, проф. Труніна І.М.)

  25

  Організаційно-економічні засади розвитку готельно-ресторанного бізнесу (керівники, д.е.н., проф. Дружиніна В.В., к.е.н., доц. Загорянська О.Л.)

  20

  Впровадження новітніх технологій в маркетинговому інструментарію (керівник, доц. Пряхіна К.А.)

  16

  Науково-практичні засади формування товарної політики підприємства (керівник, доц. Латишев К.О.)

  15

  Сучасні тенденції, перспективи та проблеми розвитку логістики (керівник, доц. Мороз О.В.)

  15

  Методологія та організація маркетингових досліджень (керівники, старші викладачі Збиранник О.М. та Герасимчук В.В.)

  15

  «Актуальні проблеми розвитку туризму в Україні» (керівники к.т.н., доц. Залуніна О.М., асистент Білик М.Ю.)

  15

   

  Бажаємо молодим вченим НТСАМУ кафедри подальшої плідної роботи, нових здобутків в навчанні та науці, а також і надалі гідно тримати першість за кількістю призерів олімпіад, конкурсів та загальних показників науково-дослідної роботи серед інших кафедр та вищих навчальних закладів України.

   

  Голова Ради Товариства студентів, аспірантів та молодих учених університету Збиранник Оксана Миколаївна з доповіддю про здобутки кафедри 

  м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3

  ауд. 5401, 5501.

  Фахівець: Боряк Ольга Євгеніївна
  контактний телефон - +380961789677


  kafedraturizma02@gmail.com