Пряхіна Катерина Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

e-mail: katerinapryakhina@gmail.com

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215285998 

https://orcid.org/0000-0002-5747-9492 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=un3DnUAAAAAJ&hl=uk 

http://www.researcherid.com/rid/N-5380-2019

Нагороди та подяки:

2022 Увійшла в Топ-3 доцентів КрНУ

2020, 2021 Увійшла в Топ-10 доцентів КрНУ

2019 Нагороджена Сертифікатом консолідованого рейтингу університету в номінації «Кращий старший викладач» та «Міжнародна діяльність» КрНУ

2018 Нагороджена Сертифікатом консолідованого рейтингу університету в номінації «Кращий асистент» та «Міжнародна діяльність» КрНУ

2017 Нагороджена Сертифікатом консолідованого рейтингу університету в номінації «Кращий асистент» КрНУ

2016 Нагороджена Сертифікатом консолідованого рейтингу університету в номінації «Кращий асистент» КрНУ

Освіта:

2022 Отримання сертифікату Google з курсу “Fundamentals of digital marketing” (https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/validate-certificate-code: XDN MCL TFP).

2022 Отримання сертифікату “Take Your English Communication Skills to the Next Level”, Georgia Institute of Technology, (https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/6BQ2D33K7YCH).

2019 Здобула наукове звання доцента кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, атестат доцента АД  №005284 від 24.09.2020 р

2019 Отримання сертифікату В2 з англійської мови, English school of Tomorrow.

2018 Одержання ступеня кандидата економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

2018 Підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво за № ПК01597997/00222-18, за програмою «Маркетинг»

2015 Підвищення кваліфікації з курсу «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації України» (свідоцтво 12СПВ 143033), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2010–2013 Аспірантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, напрям підготовки 08.00.04

2009–2010 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського факультет менеджменту, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація «магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності»

2005–2009 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського факультет менеджменту, спеціальність «Менеджмент», кваліфікація «бакалавр з менеджменту».

Досвід професійної діяльності:

2019–дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, доцент

2018–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра маркетингу, старший викладач

2016–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра маркетингу, асистент

11.2016: Visiting Assistant Professor в Інституті технологій та бізнесу, Чеська Республіка.

2014–2016 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра економіки, асистент

Професійна активність

2022 Учасник Міжнародного онлайн стажування з курсу «Бізнес економіка та менеджмент», Університет Матея Бела, Матея Бела, Словакія.

2021 Експерт з маркетингу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2021 Експерт секції «Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут» Експертної ради МОН (серед молодих вчених)

2020-2022 Стипендіат КМУ для молодих вчених

2020 Учасник проекту Еразмус + Training mobility з курсу «Бізнес-адмінітрування», Університет Данді, Шотландія, Великобританія

2019 Учасник проекту Еразмус + Youthpass з курсу «Підприємництво» Баку, Азербайджан

2019 Учасник Тренінгу «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2019 Учасник проекту Еразмус + Training mobility з курсу «Бізнес-адмінітрування», Університет Данді, Шотландія, Великобританія

2018 Учасник проекту Erasmus+ за програмою «Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement»

2017 Учасник проекту Еразмус + Teaching mobility з курсу «Психологія вірусного маркетингу», Вроцлавський економічний університет, Польща

2017 Exchange Alumni Small Grants Program: Проект «Adaptation of internally displaced students for new student communities» (проект, спрямований на надання підтримки студентів, щодо адаптації їх до нових умов) за підтримки Департаменту преси, освіти та культура посольства США

2016 Exchange Alumni Small Grants Program: Проект «Students for academic Integrity» (всеукраїнський інформаційний проект щодо втілення студентських ініціатив спрямованих на боротьбу з корупцією в умовах стрімких економічних реформ України) за підтримки Департаменту преси, освіти та культура посольства США, Україна

2015 Open World Program: Education (фінансується Конгресом США під керівництвом Центра лідерства «Відкритий світ» бібліотеки Конгресу, Американських рад з міжнародної освіти) , Umpqua Community College, США

Курси, які викладаються:

Маркетингове ціноутворення – бакалаврська програма (075)

Ринкові дослідження – бакалаврська програма (075)

Маркетинг персоналу – бакалаврська програма (075)

Маркетинговий менеджмент – магістерська програма (075)

Маркетинг відносин – магістерська програма  (075)

Основна тема наукових досліджень:

«Маркетинговий підхід до кадрового забезпечення машинобудівних підприємств»

Сфера наукових інтересів:

Управління персоналом, маркетинг, менеджмент,  публічне управління та адміністрування, сталий розвиток.

Публікації:

Статті: більше 90 публікацій у фахових виданнях України у тому числі у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of science.

Навчальні посібники, підручники, монографії.

2022 Zaika, K., Pochtovyuk, A., Pryakhina, K., & Kushch, O. (2022). Formation of Human Resources within an Enterprise under Conditions of Globalization Changes. In SHS Web of Conferences (Vol. 135, p. 01020). EDP Sciences. (Web of Science).

2021 Trunina, I., Khovrak, I., Pryakhina, K., Usanova, O. (2021). Quality of life as an indicator of sustainable development: international statistical research. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2021.no. 4. (Web of Science).

2021 Trunina, I., Pryakhina, K. and Bilyk, M. (2021, September). Management of Competitive Advantages of Higher Education Institutions. In 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) (pp. 1-5). doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598759. (Scopus)

2020 Пряхіна К.А., Безугла Т.В., Загірняк Д.М., Труніна І.М. Diagnostics of the enterprise personnel sustainability. Problems and Perspectives in Management, Volume 18, 2020, Issue #2, pp. 382-395.
(Scopus) http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.31.  

2020 Pryakhina, K., & Pochtovyuk, A. (2020). Scientific instrumentarium for diagnostics of staffing at the Ukrainian machine-building enterprises: marketing approach. In SHS Web of Conferences (Vol. 73, p. 01022). EDP Sciences. (Web of Science).
https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301022

2020 Kratt O., Pochtovyuk A., Trunina I., & Pryakhina K. Marketing Positions of Kremenchuk Industrial Center in International Markets. In SHS Web of Conferences, 2019 , Vol. 67. pp. 01006 (Web of Science). DOI:10.1051/shsconf/20196701006

2019 Pryakhina K., Latyshev K., Khomenko M. Prospects for development of Ukraine and EU in field of renewable energy sources. SHS Web of Conferences Innovative Economic Symposium 2018 «Milestones and Trends of World Economy», Beijing, PR China, November 8-9, 2018. Web of Conferences volume 61. 2019. (Web of Science).
https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101008

2019 Pochtovyuk, A., & Pryakhina, K. (2019, September). Increase in Use Values of Future Engineers through the Education Technology Trends Implementation. In 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) (pp. 454-457). IEEE. (Scopus) DOI: 10.1109/MEES.2019.8896394

2017 Kratt O., Bilyk M. Ukrainian-Chinese collaboration: Prospects of development Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017). – 2017. – Issue 39, p. 01014 (Web of Science).  https://doi.org/10.1051/shsconf/20173901014

Хоббі та інтереси: танці, подорожі.