kadıköy travesti izmir travesti escort şişli travesti beylikdüzü travesti ataşehir travesti fındıkzade travesti travesti escort istanbul bakırköy travesti adana travesti travesti escort izmir istanbul travesti istanbul travestileri kapadokya peri bacaları

istanbul travestileri şişli travesti şişli travesti şişli travestileri beylikdüzü travestileri beylikdüzü travestileri kadıköy travesti fındıkzade travesti fındıkzade travestileri fındıkzade travestileri bakırköy travestileri bakırköy travestileri kartal travesti pendik travesti konya travesti

Місія та досягнення
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  МІСІЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ «БАМТ»

  Місія кафедри бізнес адміністрування, маркетингу та туризму полягає у організації викладання, орієнтованого на реальні потреби бізнес-середовища. Про високу ефективність використання саме цієї форми навчання свідчать наступні факти:

  1. Багато навчально-практичних завдань проходять у режимі реальних проектів, замовлення на які формують суб’єкти м. Кременчука. Це практичні завдання з курсу «Організація екскурсійної діяльності», які дають можливість студентам розкрити свій творчий потенціал через проведення екскурсій, що сприяє вивченню історико-культурних цінностей, впливаючи на формування історично збагаченого мислення. Тільки за умови правдивого висвітлення фактів і подій екскурсія здатна формувати відповідний сучасності світогляд, сприяти поширенню політичних, філософських, наукових та інших поглядів. Екскурсії на англійській та українській мовах проводяться для студентів та учнів старших класів загальноосвітніх закладів, а також іноземних делегацій та закордонних гостей, які відвідують Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського та міську раду з офіційними визитами. Завдання з курсу «Управління проектами» полягають у розробці студентами проектів під реальні потреби бізнесу, з курсу «Організація ресторанного господарства» – розробка анкети опитування мешканців м. Кременчука, й цим самим допомогають дослідити їх індивідуальні вподобання, що дає наочну картину про перспективи розвитку ринку ресторанних послуг м. Кременчука.
  2. Значна кількість студентів, які навчаються на 3-4 курсах, після вивчення певних дисциплін маркетингового та туристичного спрямування і проходження практики, починає працювати у фірмах, які звертаються до кафедри з пропозиціями щодо орієнтації навчального процесу на потреби сучасного бізнес-середовища і для відбору студентів на певні посади в галузях туризму та маркетингу. Багато студентів продовжують навчання на маґістерських програмах із туризму та маркетингу в інших вищих навчальних закладах (Україна, Польща тощо).
  3. Багато випускників кафедри працюють у престижних виробничих фірмах та рекламних агенціях. Випускники спеціальностей 242 – «Туризм» та 075 – «Маркетинг» обіймають провідні посади у столичній рекламній агенції «MixDigital», яка спеціалізується на Media і Performance розміщеннях. Офіси агенції розповсюджені у 9 країнах Європи та Азії. Випускник кафедри БАМТ займає посаду начальника фінансового відділу у ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ». Група випускників спеціальності 242 – «Туризм» відкрила власне туристичне агенство (ТА «Вжух»). Зазначене свідчить про високу конкурентноздатність випускників кафедри та про зростаючий попит на фахівців з маркетингу та туризму на ринку праці.
  4. Кафедра БАМТ веде науково-дослідну роботу зі студентами за такими тематиками: «Основні підходи дослідження кон’юктури ринку послуг» (керівники – д.е.н. Труніна І. М., к.е.н. Пряхіна К. А.); «Формування і розвиток закладів готельного та ресторанного господарства» (керівники – д.е.н. Дружиніна В. В., к.е.н. Загорянська О. Л.); «Вирішення проблем та обґрунтування раціональних напрямків розвитку підприємств на регіональному рівні» (керівник – к.е.н. Мороз О. В.); «Управління діяльністю підприємств Полтавського регіону» (керівники – к.т.н. Залуніна О. М., к.е.н. Латишев К. О., старші викладачі Збиранник О. М. та Герасимчук В. В.).
  5. До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти І-V курсів. Основними формами студентської наукової роботи є: публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях України, участь у наукових конференціях різного рівня, участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, членство в Товаристві студентів, аспірантів і молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського, постійно діючі науково-практичні та науково-методичні семінари, на яких проходять обговорення та оприлюднення отриманих наукових результатів (із залученням науковців та фахівців із провідних наукових установ, вищих учбових закладів та організацій). Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам якісніше виконувати курсові та дипломні роботи, підвищувати свій професійний рівень.
  6. Студенти залучаються до науково-дослідницької роботи через наукові студентські гуртки та проблемні наукові групи, створені провідними викладачами та науковцями кафедри. При кафедрі в межах діяльності Товариства молодих учених працюють наукові гуртки «Сучасні економічні та політичні тенденції розвитку індустрії», «Дослідження туризму як чинника стимулювання регіонального розвитку».
  7. Однією зі складових науково-дослідної роботи студентів на випусковій кафедрі є підготовка учасників університетських та всеукраїнських олімпіад, а також організація та проведення щорічних студентських олімпіад та конкурсів, в яких беруть участь кращі студенти кафедри. Так, за період 2015–2019 рр., понад 30 студентів стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів студентських наукових робіт з напрямів «Туризм», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та адміністрування» та ін.
  8. Велике значення кафедра приділяє розвитку творчого мислення, формуванню навичок науково-дослідної, пошукової роботи студентів.
  9. Колектив кафедри сприяє публікаціям результатів досліджень студентів, націлює творчу молодь на міжвузівське та міжнародне наукове співробітництво.

  Професійний рівень викладачів кафедри підтверджено науковими ступенями, стажуванням в українських та закордонних установах, сертифікатами. Викладачі кафедри опублікували понад 1000 наукових праць, до кожного з курсів розроблено навчально-методичне забезпечення.

  Викладачі кафедри беруть участь у підготовці і проведенні семінарів та тренінгів (маркетинг, ведення переговорів, тайм-менеджмент, організаційна культура, управління змінами, Платформа Прогресивного Викладача тощо) для представників зовнішніх організацій; долучаються до роботи експертних груп різного рівня: як експерти для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми; є членами Галузевих експертних рад Національного Агентства забезпечення якості освіти.