ПЛАН РОБОТИ

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НА 2020-2025 рр.