ПЛАН РОБОТИ

Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців, на формування наукового світогляду студентів, на виховання в них активної життєвої позиції. Реалізація завдань виховання у студентських групах здійснюється через інститут кураторства.

Діяльність кураторів спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НА 2020-2025 рр.

 

План кафедри з виховної роботи на 2022-23

План кафедри з виховної роботи на 2021-22