kadıköy travesti izmir travesti escort şişli travesti beylikdüzü travesti ataşehir travesti fındıkzade travesti travesti escort istanbul bakırköy travesti adana travesti travesti escort izmir istanbul travesti istanbul travestileri kapadokya peri bacaları

istanbul travestileri şişli travesti şişli travesti şişli travestileri beylikdüzü travestileri beylikdüzü travestileri kadıköy travesti fındıkzade travesti fındıkzade travestileri fındıkzade travestileri bakırköy travestileri bakırköy travestileri kartal travesti pendik travesti konya travesti

Положення щодо освітнього процесу
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  Положення щодо освітнього процесу

  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  1. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

  2. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1068.
  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdfstema_zabespechennya_yakosty.pdf

  3. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 075 Маркетинг. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 1343. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/075-marketing-bakalavr.pdf

  4. Національна рамка кваліфікації. Додаток по постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 25.06.2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-п#Text

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (редакція від 24.07.2021).
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#Text

  6. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187: Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF%20

  7. Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text

  8. Постанова КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-п#Text

  9. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджено наказом МОН від 11 липня 2019 року № 977). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19

  ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ:
  http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php
  http://www.kdu.edu.ua/new/pidrozd.php
  http://www.kdu.edu.ua/new/vchena_rada.php