kadıköy travesti izmir travesti escort şişli travesti beylikdüzü travesti ataşehir travesti fındıkzade travesti travesti escort istanbul bakırköy travesti adana travesti travesti escort izmir istanbul travesti istanbul travestileri kapadokya peri bacaları

istanbul travestileri şişli travesti şişli travesti şişli travestileri beylikdüzü travestileri beylikdüzü travestileri kadıköy travesti fındıkzade travesti fındıkzade travestileri fındıkzade travestileri bakırköy travestileri bakırköy travestileri kartal travesti pendik travesti konya travesti

Монографії
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  Монографії

  Труніна І. М. Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності : монографія. Харків : Вид-во «Точка», 2013. – 436 с.

  Трунина И. М. Конкурентное позиционирование субъектов предпринимательской деятельности как основа конкурентоспособности бизнеса. Monografie. – Ceske Budejovice: Vysoka skola evropsych a regionalnich studii, o.p.s., 2015; Marie Heskova a kol.: 168 s.; s. 82–91.

  Сталий розвиток: стратегічні вектори, інноваційно-орієнтовані системи забезпечення в контексті євроінтеграційної політики України. Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 214 с. ISBN 978-617-639-092-3

  Гнучкість місцевого ринку праці: теорія і практика: монографія / В. В. Дружиніна, Г. П. Луценко. – Кременчук: вид. ПП Щербатих О. В., 2009. –176 с.

  Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монограф. / В. В. Дружиніна. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 366 с.

  Латишев К. О. Сучасні аспекти формування регіональної конкурентоспроможності : монографія / К. О. Латишев, В. О. Безугла, Л. П. Шаповал. – Кременчук: Вид. Кремпак, 2010. – 283 с.

  Латишев К. О. Економічні аспекти екологічної безпеки : монографія / К. О. Латишев, М. І. Сокур, В. М. Шмандій, П. Є. Гаврилов, О. В. Харламова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2011. – 199 с.

  Latyshev K. Модели и принципы эффективного бюджетирования. Udrzitelny rozvoj v podminkach ekonomicke krize (Jiri Dusek, Jan Gregor a kol.) : monografie. Vysoka skola evropskych a regionalnich studii jihoceska ceske spolecnosti pro politicke vedy/ Ceske Budejovice: 2011. – РР. 156–162.

  Latyshev K. Перспективы развития бренда КрАЗ в условиях роста китайской автомобильной промышленности. Udrzitelny rozvoj v podminkach ekonomicke krize (Jiri Dusek, Jan Gregor a kol.) : monografie. Vysoka skola evropskych a regionalnich studii jihoceska ceske spolecnosti pro politicke vedy/ Ceske Budejovice: 2012. – РР. 160–167.

  Latyshev K. Анализ влияния импорта автомобилей на устойчивое развитие автомобильной отрасли Украины. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. – České Budějovice: 2014. – РР. 151–160.

  Латишев К. О. Забезпечення конкурентоспроможності високотехнологічного підприємства машинобудування на основі впровадження інноваційної системи управління. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: в межах теми дослідження «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» .(номер державної реєстрації 0107U001146) колективна монографія у 2 т. Т. 2./за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 235–245.

  Latyshev K. The issues of increasing the competitiveness of meat processing enterprises of Ukraine. «Udržitelný rozvoj IX. – Evropa svobody, bezpečnosti a práva» : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice : 2018. РР. 134–143.

  Latyshev K., Pyrogov D. Marketing instruments to increase the competitiveness of engineering enterprise. «SOUČASNÉ TRENDY A VÝZVY V OBLASTI EKONOMIKY A MARKETINGU» : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice : 2019. РР. 54–62.

  Залуніна О. М. Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки: Монографія / [Непочатенко О. О., Горяна Ю. В., Приходько І. С. та ін..]; за ред. О. О.Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 278с.

  Залунина О. М. Методологическое содержание определения факторного пространства показателей строительного комплекса: Монография / О. М. Залунина – Изд-во ООО Кременчугская городская типография управления информационной политики Полтавской облгосадминистрации, серия ДК №2671, 2012. – 222 с.

  Залуніна О. М. Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України: Монография / [Ковальчук К. Ф., Гладкий О. В., Вартанян В. М. та ін.]; за ред. К. Ф. Ковальчук. – Дніпропетровськ, ІМА–прес, 2012. – 134 с.

  Залуніна О. М. Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспективи розвитку: Монография /[ Касич А. О. Хоменко М. М та ін.] за ред. Касич А. О. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013. – 240 с.

  Залунина О. М. Дослідження чинників ризик-менеджменту у діяльності машинобудівних підприємств/ Залунина О. М., Скоробрух К. І. // Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах: Монографія [за ред. Касич А. О., Хоменко М. М.] -  Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014. – 234с.

  Залунина О. М. Соціальні аспекти  підприємництва в україні/ О. М. Залуніна, А. О. Углава // Економічні та виробничо-економічні системи в координатах сталого розвитку: Монографія [за ред. Касич А. О., Хоменко М. М.] – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. – 112 с.

  Збиранник О. М. Інноваційна модель сталого розвитку України : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак. – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О. В., 2015. – 252 с.

  Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія за заг.ред. Почтовюк А.Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 342 с.