Монографії
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  Монографії

  Труніна І. М. Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності : монографія. Харків : Вид-во «Точка», 2013. – 436 с.

  Трунина И. М. Конкурентное позиционирование субъектов предпринимательской деятельности как основа конкурентоспособности бизнеса. Monografie. – Ceske Budejovice: Vysoka skola evropsych a regionalnich studii, o.p.s., 2015; Marie Heskova a kol.: 168 s.; s. 82–91.

  Сталий розвиток: стратегічні вектори, інноваційно-орієнтовані системи забезпечення в контексті євроінтеграційної політики України. Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 214 с. ISBN 978-617-639-092-3

  Гнучкість місцевого ринку праці: теорія і практика: монографія / В. В. Дружиніна, Г. П. Луценко. – Кременчук: вид. ПП Щербатих О. В., 2009. –176 с.

  Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монограф. / В. В. Дружиніна. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 366 с.

  Латишев К. О. Сучасні аспекти формування регіональної конкурентоспроможності : монографія / К. О. Латишев, В. О. Безугла, Л. П. Шаповал. – Кременчук: Вид. Кремпак, 2010. – 283 с.

  Латишев К. О. Економічні аспекти екологічної безпеки : монографія / К. О. Латишев, М. І. Сокур, В. М. Шмандій, П. Є. Гаврилов, О. В. Харламова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2011. – 199 с.

  Latyshev K. Модели и принципы эффективного бюджетирования. Udrzitelny rozvoj v podminkach ekonomicke krize (Jiri Dusek, Jan Gregor a kol.) : monografie. Vysoka skola evropskych a regionalnich studii jihoceska ceske spolecnosti pro politicke vedy/ Ceske Budejovice: 2011. – РР. 156–162.

  Latyshev K. Перспективы развития бренда КрАЗ в условиях роста китайской автомобильной промышленности. Udrzitelny rozvoj v podminkach ekonomicke krize (Jiri Dusek, Jan Gregor a kol.) : monografie. Vysoka skola evropskych a regionalnich studii jihoceska ceske spolecnosti pro politicke vedy/ Ceske Budejovice: 2012. – РР. 160–167.

  Latyshev K. Анализ влияния импорта автомобилей на устойчивое развитие автомобильной отрасли Украины. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. – České Budějovice: 2014. – РР. 151–160.

  Латишев К. О. Забезпечення конкурентоспроможності високотехнологічного підприємства машинобудування на основі впровадження інноваційної системи управління. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: в межах теми дослідження «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» .(номер державної реєстрації 0107U001146) колективна монографія у 2 т. Т. 2./за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 235–245.

  Latyshev K. The issues of increasing the competitiveness of meat processing enterprises of Ukraine. «Udržitelný rozvoj IX. – Evropa svobody, bezpečnosti a práva» : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice : 2018. РР. 134–143.

  Latyshev K., Pyrogov D. Marketing instruments to increase the competitiveness of engineering enterprise. «SOUČASNÉ TRENDY A VÝZVY V OBLASTI EKONOMIKY A MARKETINGU» : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice : 2019. РР. 54–62.

  Залуніна О. М. Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки: Монографія / [Непочатенко О. О., Горяна Ю. В., Приходько І. С. та ін..]; за ред. О. О.Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 278с.

  Залунина О. М. Методологическое содержание определения факторного пространства показателей строительного комплекса: Монография / О. М. Залунина – Изд-во ООО Кременчугская городская типография управления информационной политики Полтавской облгосадминистрации, серия ДК №2671, 2012. – 222 с.

  Залуніна О. М. Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України: Монография / [Ковальчук К. Ф., Гладкий О. В., Вартанян В. М. та ін.]; за ред. К. Ф. Ковальчук. – Дніпропетровськ, ІМА–прес, 2012. – 134 с.

  Залуніна О. М. Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспективи розвитку: Монография /[ Касич А. О. Хоменко М. М та ін.] за ред. Касич А. О. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013. – 240 с.

  Залунина О. М. Дослідження чинників ризик-менеджменту у діяльності машинобудівних підприємств/ Залунина О. М., Скоробрух К. І. // Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах: Монографія [за ред. Касич А. О., Хоменко М. М.] -  Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014. – 234с.

  Залунина О. М. Соціальні аспекти  підприємництва в україні/ О. М. Залуніна, А. О. Углава // Економічні та виробничо-економічні системи в координатах сталого розвитку: Монографія [за ред. Касич А. О., Хоменко М. М.] – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. – 112 с.

  Збиранник О. М. Інноваційна модель сталого розвитку України : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак. – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О. В., 2015. – 252 с.

  Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія за заг.ред. Почтовюк А.Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 342 с.