kadıköy travesti izmir travesti escort şişli travesti beylikdüzü travesti ataşehir travesti fındıkzade travesti travesti escort istanbul bakırköy travesti adana travesti travesti escort izmir istanbul travesti istanbul travestileri kapadokya peri bacaları

istanbul travestileri şişli travesti şişli travesti şişli travestileri beylikdüzü travestileri beylikdüzü travestileri kadıköy travesti fındıkzade travesti fındıkzade travestileri fındıkzade travestileri bakırköy travestileri bakırköy travestileri kartal travesti pendik travesti konya travesti

Аспірантура, докторантура
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  Аспірантура, докторантура

  ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

  КАФЕДРИ БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ, МАРКЕТИНГУ І ТУРИЗМУ

   

  7 жовтня 2020 року відбувся захист докторанта кафедри БАМТ к.е.н., доц. Ховрак Інни Вікторівни. Науковий консультант  д.е.н., проф. Труніна І. М. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної відповідальності закладів вищої освіти» (https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Hovrak-I.V.-Avtoreferat.pdf). В дослідженні обґрунтовано необхідність розроблення теоретико-методологічних засад і практичного інструментарію забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної відповідальності закладів вищої освіти.

  24 грудня 2019 року відбувся захист здобувача кафедри БАМТ Безуглої Тетяни Валеріївни на засіданні спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (http://speccounsils.kdu.edu.ua/index.php?id_r=6). Тема дисертаційного дослідження «Забезпечення стійкості персоналу на основі створення конкурентних умов його розвитку». Науковий керівник д.е.н., проф. Труніна І. М. (http://speccounsils.kdu.edu.ua/vidguk/aref_Bezuhla.pdf.pdf).  Дослідження присвячено архіважливій тематиці сучасного функціонування ринку праці в умовах посиленої конкуренції – необхідно своєчасно відстежувати зміни запитів здобувачів вакансій для своєчасного забезпечення потреб підприємства у персоналі, залучення висококваліфікованих спеціалістів і в цілому створення конкурентних умов розвитку персоналу. Базою дослідження є підприємства рекреаційного комплексу.

  На перший рік навчання до аспірантури за спеціальністю 073 «Менеджмент» у 2019 році  поступили: фахівець кафедри БАМТ Чумакова Анна Геннадіївна, науковий керівник д.е.н., проф. Труніна І. М.  Напрям наукових досліджень пов'язаний з розвитком туризму в Україні; Тертишний Н. Ю., науковий керівник д.е.н., проф. Дружиніна В. В.  Напрям наукових досліджень пов'язаний з інноваційними трансформаціями заробітної плати на підприємствах регіону.

  На перший рік навчання у 2020 році під наукове керівництво д.е.н., проф. Труніної І. М.  на спеціальність 073 «Менеджмент» поступили Усанова Ольга Петрівна та Сербін Радомир Анатолійович.

  м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3

  ауд. 5401, 5501.


  kafedraturizma02@gmail.com