Аспірантура, докторантура
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  Аспірантура, докторантура

  ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

  КАФЕДРИ БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ, МАРКЕТИНГУ І ТУРИЗМУ

   

  7 жовтня 2020 року відбувся захист докторанта кафедри БАМТ к.е.н., доц. Ховрак Інни Вікторівни. Науковий консультант  д.е.н., проф. Труніна І. М. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної відповідальності закладів вищої освіти» (https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Hovrak-I.V.-Avtoreferat.pdf). В дослідженні обґрунтовано необхідність розроблення теоретико-методологічних засад і практичного інструментарію забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної відповідальності закладів вищої освіти.

  24 грудня 2019 року відбувся захист здобувача кафедри БАМТ Безуглої Тетяни Валеріївни на засіданні спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (http://speccounsils.kdu.edu.ua/index.php?id_r=6). Тема дисертаційного дослідження «Забезпечення стійкості персоналу на основі створення конкурентних умов його розвитку». Науковий керівник д.е.н., проф. Труніна І. М. (http://speccounsils.kdu.edu.ua/vidguk/aref_Bezuhla.pdf.pdf).  Дослідження присвячено архіважливій тематиці сучасного функціонування ринку праці в умовах посиленої конкуренції – необхідно своєчасно відстежувати зміни запитів здобувачів вакансій для своєчасного забезпечення потреб підприємства у персоналі, залучення висококваліфікованих спеціалістів і в цілому створення конкурентних умов розвитку персоналу. Базою дослідження є підприємства рекреаційного комплексу.

  На перший рік навчання до аспірантури за спеціальністю 073 «Менеджмент» у 2019 році  поступили: фахівець кафедри БАМТ Чумакова Анна Геннадіївна, науковий керівник д.е.н., проф. Труніна І. М.  Напрям наукових досліджень пов'язаний з розвитком туризму в Україні; Тертишний Н. Ю., науковий керівник д.е.н., проф. Дружиніна В. В.  Напрям наукових досліджень пов'язаний з інноваційними трансформаціями заробітної плати на підприємствах регіону.

  На перший рік навчання у 2020 році під наукове керівництво д.е.н., проф. Труніної І. М.  на спеціальність 073 «Менеджмент» поступили Усанова Ольга Петрівна та Сербін Радомир Анатолійович.

  м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3

  ауд. 5401, 5501.


  kafedraturizma02@gmail.com