Мороз Олена Василівна

кандидат економічних наук, доцент

e-mail: alenamrz@gmail.com
Конт тел.: (050)77-97-601

 

Нагороди та подяки:

2018 Нагороджена Грамотою за вагомі досягнення в науковій та методичній роботі

Освіта:

2021 Підвищення кваліфікації в рамках проекту Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» № 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС)

2020 Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, сертифікат, «Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності» (30 годин / 1 кредит ЄКТС), 05.02.2021 р. Києво-Могилянська бізнес школа м. Київ

2019 Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Сертифікат учасника тренінгу «формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»

2018 Підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво за № ПК 01597997/00202-18, від 23.02.2018 р., за програмою «Зміст, організація та методичне забезпечення підготовки фахівців спеціальності 075 – Маркетинг»

2013 Одержання атестату доцента кафедри маркетингу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2012 Одержання наукового ступеня кандидата економічних наук, Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистила у 2011 р. у Національному транспортному університеті (м. Київ) зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2008–2011 Аспірантура Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

1998–2000 Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність «Управління трудовими ресурсами», кваліфікація «економіст»

Досвід професійної діяльності:

2019–дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, доцент

2013–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра маркетингу, доцент

2008–2012 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет управління, кафедра маркетингу, асистент

2002–2008 Кременчуцький державний політехнічний університет, економічний факультет, кафедра економічної теорії, асистент

Професійна активність:

2021 Дійсний член Української асоціації маркетингу сертифікат № 588.

Член громадської організації «АВТОТЕМП» (08.07. 2021 р. – по теперішній час).

2017–2021 Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

2019–2020 Член журі галузевої конкурсної комісії Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 – Менеджмент

Курси, які викладаються:

Креативні технології реклами – магістерська програма (075)

Медіапланування  – магістерська програма (075)

Маркетинг промислового підприємства – бакалаврська програма (075)

Логістика – бакалаврська програма (075)

Транспортна логістика – бакалаврська програма (075)

Товарознавство – бакалаврська програма (075)

Інформаційні та комунікаційні технології – бакалаврська програма (075)

Основна тема наукових досліджень:

«Теоретико-практичні засади вдосконалення застосування маркетингового інструментарію суб’єктами виробничої та невиробничої сфери на ринках товарів і послуг»

Сфера наукових інтересів:

Комунікації в системі маркетингу; дослідження кон’юнктури ринку транспортних підприємств; маркетинг підприємств автотранспорту.

Публікації:

Статті: більше 30 публікацій у фахових виданнях України

Навчальні посібники, підручники, монографії

2021 I. Trunina, O. Moroz and V. Herasymchuk, “Implementation of Marketing Tools in the Developvment of Industry 4.0,” 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598551.

2021 T. Irina, M. Moroz, V. Zahorianskyi, O. Zahorianskaya and O. Moroz, “Management of the Logistics Component of the Grain HarvestingProcess with Consideration of the Choice of Automobile Transport Technology Based on the Energetic Criterion,” 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598768.

2020 Olena Moroz, Serhii O Korol, MykolaMoroz, Serhii S Korol, ViacheslavYelistratov. Device for Stabilizing the Electrical Power of a Diesel Generator in Transport. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240910. (Scopus)

2019 Olena Moroz, Serhii O Korol, MykolaMoroz, Serhii S Korol, ViacheslavYelistratov. Development of a Moderator of the Pump Controlled Drive for the Engine. – IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2019, р.30-33.(Scopus)

          2018 Moroz M. M., Khorolskyi V. L.,  Moroz O.V. Vasylkovska K. V., Herasymchuk, V. V.Organization and provision of buses operation on the route taking into account the exprenditures of participants of the transportation process International Journal of Engineering & Technology / Transport technologies and Infrasnructure. 2018, Vol. 7 Issue 3, p. 206–210. (Scopus)

2014 Moroz O.V., Мykola М. Moroz, Оlga І. Maslak. Special financing aspects of city public vehicle transport (by the example of Kremechuk city) / Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. Київ. 2014. № 10 (160). С. 239 – 246. (Scopus)