МІЖНАРОДНІ ЗДОБУТКИ

Розвиток міжнародних зв’язків, науково-технічне співробітництво університету із зарубіжними країнами – один із пріоритетних напрямків діяльності в умовах приєднання України до Болонського процесу, входження вищої освіти України в Європейський освітній простір. Із цією метою було створено Центр міжнародної діяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: http://cia.kdu.edu.ua/index.php

Кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму активно розвиває співпрацю з міжнародними закладами освіти, постійно бере участь в програмах мобільності та грантовій діяльності.

Кафедра співпрацює з наступними міжнародними університетами:

 

Університет прикладних наук (VIKO) (Литва)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/5-3819.pdf

 1. Д.е.н. проф. Труніна І.М. та асист. Білик М.Ю. з 12 по 18 травня 2019 року обмінювалися досвідом в рамках програми Еразмус+ з колегами з Вільнюської Колегії/Університету прикладних наук (VIKO) м. Вільнюс (Литва) http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1839
 2. Асист. Білик М.Ю. з 03 по 10 березня 2019 року прийняла участь у Міжнародному тижні, що відбувся в Університеті прикладних наук (м. Вільнюс, Литва). http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1780
 3. Студент кафедри БАМТ Романюк Б. брав участь у програмі академічної мобільності для студентів Erasmus+ в Університеті прикладних наук (м. Вільнюс, Литва).

 

Алітуський університет прикладних наук (Литва)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/5-3816%20(2).pdf

З 2017 року Алітус Коледж Університету прикладних наук є співорганізатором Міжнародного конкурсу за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/index.php

 

Вроцлавський економічний університет (Польща)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/6-3812.pdf

К.е.н., доц. Пряхіна К.А. у період з 22 по 26 травня 2017 року брала участь в академічній мобільності в рамках програми Еразмус+, яка проходила на базі Вроцлавського економічного університету (м. Вроцлав, Польща). http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1505

 

Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/7-3816.pdf

 1. К.е.н. доц. Латишев К.О. та к.е.н. доц. Пряхіна К.А. з 10 по 16 квітня 2018 року брали участь в академічній мобільності в рамках програми Еразмус+ http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1644
 2. З 23 по 28 квітня 2018 року в Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського відбувалася реалізація чергової міжнародної програми кредитної академічної мобільності Еразмус+, учасниками якої стали викладачі Вищої школи Європейських та регіональних досліджень у Чеському Будейовіце (Чехія) http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1657
 3. Д.е.н. проф. Труніна І.М. брала участь в міжнародному симпозіумі Innovative Economic Symposium 2019 у Чеське Будейовіце (Чехія). http://ies.vstecb.cz/history/

 

Інститут технологій та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чехія)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/5-3815.pdf

 1. Д.е.н., проф. Труніна І.М. з 15 по 29 травня 2017 року проходила стажування http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1513
 2. К.е.н., доц. Пряхіна К.А. З 6 листопада до 30 листопада 2016 року проходила стажування http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1438

 

Університет Матея Бела в Банська Бистріца (Словакія)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/4-3819.pdf

З лютого по червень 2018 року студентка кафедри БАМТ Андрієнко М.С. брала участь у програмі академічної мобільності для студентів Erasmus+ http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1681

 

Католицький університет мистецтв та ремесел (Нантський університет) IСAMSITEOFNANTES (Франція)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/10-3819.pdf

Студент Католицького універистету мистецств та ремесел Поль Оггеро проходив стажування за темою «Логістика» під керівництвом к.е.н. доц. Пряхіної К.А.

 

Abertey University (Великобританія)

https://www.abertay.ac.uk/

 1. Д.е.н., проф. Труніна І.М. та к.е.н. доц. Пряхіна К.А. з 13-21 березня 2019 року в рамках програми Еразмус+ відвідали Abertay University (Данді, Шотландія, Великобританія).

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1798

 1. К.е.н. доц. Пряхіна К.А. З 2 по 6 березня 2020 р. відвідала університет Абертей (Сполучене Королівство, м. Данді). Візит відбувся в рамках Тижня міжнародної академічної мобільності персоналу Erasmus+ (Abertay University Erasmus+ Staff Mobility Week). http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1978

 

Ланджоуський транспортний університет (Китай)

http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/2-3818.pdf

Д.е.н. проф. Труніна І.М. з 19 по 24 вересня 2018 року брали участь у “Міжнародному семінарі з виховання талантів у сфері транспорту країн проекту «Один пояс – один шлях». http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1701

 

Основні програми в яких беруть участь викладачі та студенти кафедри: Erasmus +, British Council, Open World.

К.е.н. доц. Пряхіна К.А. та асист. Білик М.Ю. отримали грант програми Open World (Програма фінансується Конгресом США та здійснюється Центром лідерства «Відкритий світ» при бібліотеці Конгресу США, адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1249

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1724

 

Міжнародні стажування викладачів:

 1. Д.е.н. проф. Дружиніна В.В. з 10 по 28 вересня 2018 року проходила науково-педагогічне стажування в Економічному університеті м.Кракова (Польща) http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1702
 2. Д.е.н. проф. Труніна І.М. з 13-14 листопада 2018 року в Туркменському державному інституті транспорту та зв’язку брала участь у Міжнародній виставці та науковій конференції «Освіта та спорт в епоху могутності та щастя» (Ашгабат, Туркменістан) http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1740