Латишев Костянтин Олександрович

кандидат економічних наук, доцент

e-mail: latyschev.cost@yandex.ua
Конт тел.: (050)305-61-99

 

Нагороди та подяки:

2016 Нагороджений Грамотою за вагомий внесок у розвиток факультету, сумлінну працю та творчий підхід до викладацької справи

2011 Нагороджений Почесною Грамотою за багаторічну, сумлінну працю, значний внесок у підготовку фахівців університету

Освіта:

2021 Тraining courses in the Institute of Electromechanics, energy saving, and automatic control systems Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University from September 21 till September 24, 2021total amount of 30 hours (1 credit ECTS) Registration number QQ0921/MEES2021

2020 Участь у XV міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 26-28 листопада 2020 р., м. Хмельницький: Особиста участь 0,4 кредита; Тренінг «Особливості проведення маркетингових досліджень під час локдауну» 0,2 кредита; Майстер-клас з Інтернет-маркетингу 0,27 кредита; Практичний тренінг за участю роботодавців 0,13 кредита. Разом 1 кредит.

2019 Підвищення кваліфікації у Інституті технологій та бізнесу (Чехія, м. Чеське Будейовіце). Сертифікат програми «Конкурентоспроможність та маркетингові дослідження»

2018 Підвищення кваліфікації у Інституті технологій та бізнесу (Чехія, м. Чеське Будейовіце). Сертифікат програми «Маркетинг»

2018 Підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво за № ПК 01597997/00199-18, від 23.02.2018 р., за програмою «Зміст, організація та методичне забезпечення підготовки фахівців спеціальності 075 – Маркетинг»

2014 Одержання атестату доцента кафедри маркетингу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2014 Підвищення кваліфікації у Вищій школі Європейських і регіональних студій (Чехія, м. Чеське Будейовіце). Сертифікат програми «Управління та маркетинг послуг» (спеціалізація – комерційні послуги та бізнес)

2013 Одержання ступеня кандидата економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Донецьк

2013 Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Посвідчення № 12 за програмою «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»

2005 Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому державному політехнічному університеті за участю ДП НВО «Матеріало- та енергоресурсозбереження». Свідоцтво № 21 про присвоєння кваліфікації «Оператор ПК» від 11.11.2005 р.

1998–2001 Аспірант Кременчуцького державного політехнічного університету, напрям підготовки 08.07.01

1993–1998 Кременчуцький державний політехнічний інститут, факультет менеджменту, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація «менеджер–економіст»

Досвід професійної діяльності:

2019–дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, доцент

2014–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра маркетингу, доцент

2010–2014 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет управління, кафедра маркетингу, старший викладач

2004–2010 Кременчуцький національний університет, економічний факультет, кафедра маркетингу, асистент

2000–2004 Кременчуцький державний політехнічний університет, економічний факультет, кафедра економічної теорії, асистент

Професійна активність:

2021 Дійсний член Української асоціації маркетингу сертифікат № 589

2019 Член журі галузевої конкурсної комісії Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 – Менеджмент

2018 Учасник проекту Erasmus+ за програмою «Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement»

2018 Член журі галузевої конкурсної комісії Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 – Менеджмент

2017 Член журі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології», секція «Транспортна логістика»

Курси, які викладаються:

Стратегічний маркетинг – магістерська програма (075)

Прямий маркетинг – магістерська програма (075)

Маркетингова товарна політика – бакалаврська програма (075)

Поведінка споживачів – бакалаврська програма (075)

Некомерційний маркетинг – бакалаврська програма (075)

Інфраструктура товарного ринку – бакалаврська програма (075)

Основна тема наукових досліджень:

«Управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств»

Сфера наукових інтересів:

Дослідження кон’юнктури ринку комерційних автомобілів; інноваційні стратегії розвитку автомобілебудівних підприємств; забезпечення конкурентоспроможної автомобілебудівної продукції на основі маркетингової складової; розвиток транспортної інфраструктури.

Публікації:

Статті: більше 50 публікацій у фахових виданнях України

Навчальні посібники, підручники, монографії

2021 K. Latyshev, O. Zbyrannyk, V. Tatarinov, O. Koren, O. Reznichenko. The Criteria for the Development of the Eco-Friendly Concept in the Energy Sector. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/959 (Scopus)

2020 Latyshev K., Pochtovyuk A., Zaika K. Resource Potential as a Key Factor of Ukrainian Mining Enterprises Competitive Position. Innovative Economic Symposium 2020. Stable Development in Unstable World. SHS Web of Conferences 91, 01017 (2021) IES 2020 URL: https://doi.org/10.051/shsconf/20219101017 (Web of Science).

2019 Latyshev K., Pyrogov D. Marketing instruments to increase the competitiveness of engineering enterprise. «SOUČASNÉ TRENDY A VÝZVY V OBLASTI EKONOMIKY A MARKETINGU» : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice : 2019. РР. 54–62.

2019 Latyshev K., Khomenko M., Pryakhina K. Prospects for development of Ukraine and EU in field of renewable energy sources. SHS Web of Conferences Innovative Economic Symposium 2018 «Milestones and Trends of World Economy», Beijing, PR China, November 8-9, 2018. Web of Conferences volume 61. 2019. (Web of Science).

2018 Latyshev K. The issues of increasing the competitiveness of meat processing enterprises of Ukraine. «Udržitelný rozvoj IX. – Evropa svobody, bezpečnosti a práva» : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice : 2018. РР. 134–143.

2014 Латишев К. О. Забезпечення конкурентоспроможності високотехнологічного підприємства машинобудування на основі впровадження інноваційної системи управління. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: в межах теми дослідження «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» .(номер державної реєстрації 0107U001146) колективна монографія у 2 т. Т. 2./за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 235–245.

2014 Latyshev K. Анализ влияния импорта автомобилей на устойчивое развитие автомобильной отрасли Украины. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států : monografie. Vysoká škola evropských a regionálních studií. – České Budějovice: 2014. – РР. 151–160.

2012 Latyshev K. Перспективы развития бренда КрАЗ в условиях роста китайской автомобильной промышленности. Udrzitelny rozvoj v podminkach ekonomicke krize (Jiri Dusek, Jan Gregor a kol.) : monografie. Vysoka skola evropskych a regionalnich studii jihoceska ceske spolecnosti pro politicke vedy/ Ceske Budejovice: 2012. – РР. 160–167.

2011 Latyshev K. Модели и принципы эффективного бюджетирования. Udrzitelny rozvoj v podminkach ekonomicke krize (Jiri Dusek, Jan Gregor a kol.) : monografie. Vysoka skola evropskych a regionalnich studii jihoceska ceske spolecnosti pro politicke vedy/ Ceske Budejovice: 2011. – РР. 156–162.

2011 Латишев К. О. Економічні аспекти екологічної безпеки : монографія / К. О. Латишев, М. І. Сокур, В. М. Шмандій, П. Є. Гаврилов, О. В. Харламова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2011. – 199 с.

2010 Латишев К. О. Сучасні аспекти формування регіональної конкурентоспроможності : монографія / К. О. Латишев, В. О. Безугла, Л. П. Шаповал. – Кременчук: Вид. Кремпак, 2010. – 283 с.

Хоббі та інтереси: футбол, художня література (детективи, пригоди)