ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу була створена на факультеті управління у 2000 році.
 
Місією кафедри є підготовка фахівців нової формації, здатних приймати адекватні рішення в умовах входження України до світогосподарської системи.
 
Першим завідувачем кафедри маркетингу був доктор технічних наук, професор Сокур Микола Іванович. Конкурентні переваги кафедри формувались та накопичувались роками. У 2017 році кафедру маркетингу очолив доктор економічних наук, професор Кратт Олег Адольфович. Підготовка студентів здійснюється відомими професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог.
 
Кафедру «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» засновано на факультеті економіки і управління 1 вересня 2019 року у результаті об’єднання кафедри маркетингу та кафедри туризму. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує: 2 доктори економічних наук, професори; 5 кандидатів економічних наук, доценти; 1 старший викладач. Завідувачем кафедри з 1 вересня 2019 року є доктор економічних наук, професор Труніна Ірина Михайлівна.
 
Кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними освітньо- професійними програмами: 075 – Маркетинг (бакалаврська та
магістерська програми); 242 – Туризм (бакалаврська програма); 281 – Публічне управління та адміністрування (магістерська програма). Також кафедра здійснює підготовку аспірантів з галузі знань: 07 – Управління та
адміністрування (спеціальність 073 Менеджмент).
 
З моменту створення кафедри зусилля професорсько-викладацького
складу зосереджені в основному на проведенні навчального процесу, розробці навчально-методичної документації, оптимізації навчально-виховної та наукової роботи. Студенти кафедри традиційно гідно представляють університет на ІІ турі Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
 
Підгрунтям наукових досягнень кафедри є сталий розвиток наукової школи з управління та адміністрування. З початку існування кафедри Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму захищено 2 роботи на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук: – Безугла Тетяна Валеріївна (2019 р.) , Білик Марина Юріївна (2021 р.) – науковий керівник проф. Труніна Ірина Михайлівна та одну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук – Ховрак Інна Вікторівна (науковий консультант – проф. Труніна Ірина Михайлівна). 
 
Пріоритетом для кафедри є безперервна робота над поглибленням змісту освіти, оптимізацією структури навчальних планів, забезпеченням органічного поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій.