Дружиніна Вікторія Валеріївна

доктор економічних наук, професор

e-mail: drughinina.vd@gmail.com
Конт. тел.: +38(067)9368941

 

Google Scholar: Viktoriia Druzhynina (Вікторія Дружиніна; Виктория Дружинина)

https://orcid.org/0000-0001-8776-1408

ResearcherID: Z-1956-2019/

Scopus Author ID: 36175347900

 

Винагороди та подяки:

2021

Нагороджена Грамотою Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за багаторічну, сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти міста Кременчука

2018

Нагороджена Грамотою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за сумлінну працю та вагомі досягнення в науковій роботі

2017

Нагороджена Грамотою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти, багаторічну сумлінну і плідну працю, проведення заходів, спрямованих на підвищення іміджу університету в напрямку наукової діяльності студентів, організацію Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт

2010

Нагороджена Грамотою Автозаводської районної Ради м. Кременчука за багаторічну, сумлінну працю, значний внесок у підготовку фахівців, розвиток університету, велику організаційну, методичну роботу

 

 

Освіта:

 

2021

Фандрайзинг та основи проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід, (Польща-Україна). Робота над проєктом «Цифрова трансформація освітнього середовища закладу освіти» в якості члена команди і відповідальна була за розроблення програми PR-компанії, (м. Краків, Польща)

2019

Одержання атестату професора кафедри туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

2019

Отримання сертифікату В2 з англійської мови

2019

Отримання сертифікату В2 з польскої мови

2018

Проходження міжнародного науково-педагогічного стажування по курсу «Нові та інноваційні методи навчання» на базі  Краківського економічного університету та Малопольської школи Публічного адміністрування (м. Краків, Польща)

2016

Одержання ступеня доктора економічних наук, наукова спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, захист у Спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету (м. Вінниця), тема дисертації: «Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці»

2014

Підвищення кваліфікації на курсі «Готельно-ресторанна справа», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

2013

Підвищення кваліфікації у Вищій школі Європейських і регіональних студій (Чехія, м. Чеське Будейовіце).

2011

2011 Підвищення кваліфікації у Вищій школі Європейських і регіональних студій (Чехія, м. Чеське Будейовіце).

2011

Одержання атестату доцента кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

2010

Одержання ступеня кандидат економічних наук, наукова спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, захист у Спеціалізованій вченій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк, тема дисертації «Підвищення гнучкості місцевого ринку праці»

2008

Підвищення кваліфікації на курсі «Менеджмент», Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

2000 р. – 2004 р.

Аспірантка Кременчуцького державного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України, без відриву від виробництва, спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості

1992 р. – 1997 р.

Харківський державний політехнічний університет, Кременчуцький філіал,  м. Кременчук, диплом з відзнакою, денна, спеціальність «Менеджер виробничої сфери», кваліфікація економіст-менеджер

 

Досвід професійної діяльності:

01.09.2019 – дотепер

Кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

01.09.2016 р. –

дотепер

Кафедра туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

21.10. 2015 р. – 31.08.2016 р.

Кафедра менеджменту і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

24.06.2009 г. – 20.10.2015 г

Кафедра менеджменту Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

31.08.2005 р. – 23.06.2009 р.

Кафедра менеджменту Кременчугского політехнічного університету імені Михайла Остроградського

01.09.1997 р. – 30.08.2005 р.

Кафедра менеджменту Кременчугского політехнічного університету

 

 

Професійна активність:

З 2019 року

Член галузевої експертної ради Національного Агенства забезпечення якості вищої освіти

з 2018 року

Член редколегії фахового наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», який представлений у міжнародній наукометртичній базі Index Copernicus; науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ», який індексується міжнародними наукометричними базами: Index Copernicus International (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory (США), Research of Bible (Японія), Scientific Indexing Services (США–Австралія), Google Scholar , International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Малазія).

2018 р.

Голова експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми

липень 2018 року

Співучасть у тренінгу Платформи Прогресивного Викладача (м. Одеса), в межах дії якої було обговорено зміни методів та якості вищої освіти, визначено реакцію на реформу освіти, формати тренінгів в закладах вищої освіти, можливі формати роботи з державними органами влади

з 2017 р.

Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

2017 р.

Керівник науково-дослідною темою кафедри туризму за напрямом «Організаційно-економічні аспекти розвитку туризму: багаторівневий підхід»

2011 р. – 2014 р.

Участь у конференції та проходження стажування у Vysoká škola evropských a regionálních studií (České Budějovice, Чехія)

 

 

Курси, які викладаються в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського:

 

–       Управління персоналом туристичних підприємств – магістерська програма,

 

–       Мікроекономічне моделювання туристичної діяльності – магістерська програма,

 

–       Програмний туроперейтинг – магістерська програма,

 

–       Економіка підприємства – бакалаврська програма,

 

–       Економіка рекреації і туризму – бакалаврська програма,

–       Cоціальна політика – бакалаврська програма,

 

–       Статистика – бакалаврська програма

 

 

Основна тема наукових досліджень:

«Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці»

 

 

Сфера наукових інтересів:

економіка праці, збалансованість місцевого ринку праці, інноваційні стратегії розвитку ринку праці,  інклюзивний туризм

 

 

Публікації:

З моменту захисту кандидатської дисертації по теперішній час має 170 публікацій, з них 120 наукового та 50 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 83 праці, з них 66 наукового і 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus i Web of Science.

Під час роботи на посаді професора оприлюднено 66 друкованих праць.

 

Підручники, навчальні посібники,  монографії:

2015

Мікроекономіка: Навч.  посібник / уклад. В. В. Дружиніна, О.І. Чорноус. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 256 с. (гриф МОН України лист №1/11–5022 від 07.04.2015) (10,7 др. арк.)

2014

Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монограф. / В. В. Дружиніна. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 366 с.

2010

Курс економічного аналізу: теорія і практика: Навч.  посібник / уклад. В. В. Дружиніна, Г. П. Луценко. – Кременчук: Видавничий відділ КЛК НАУ,  2010.  173 с.

2009

Гнучкість місцевого ринку праці: теорія і практика: монограф. / В. В. Дружиніна, Г. П. Луценко. – Кременчук: вид. ПП Щербатих О.В., 2009. –176 с.

 

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus i Web of Science:

  1. Viktoriia, D., Andrii, P., Sagayda, P., Valerii, D. (2022). Toward the Creation of a Web-Based Platform “Bike Sharing” in the Local Transport System. In: Verma, J.K., Saxena, D., González-Prida, V. (eds) IoT and Cloud Computing for Societal Good. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73885-3_5 (SCOPUS)
  2. Druzhynina V. Opportunities of Digital Technologies in Leveling Financial and Socio-economic Exclusion Problems/ V. Druzhynina, G. Likhonosova, Galyna Lutsenko, Lyudmyla Davidyuk, Aleksandr Kievich// TEM Journal. Volume 10, Issue 1, Pages. 113‐120, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM101‐14, February 2021. (Web of Science, SCOPUS)

https://www.temjournal.com/content/101/TEMJournalFebruary2021_113_120.pdf  (Scopus, Web of Science)

  1. 3. Druzhynina V. Innovative Technology in  Terms  of  Socio-conomic Value Diffusion: Accounting and Analytical Support/ Druzhynina, G. Likhonosova, Galyna Lutsenko, Iryna Kushal // European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 3, p. 476-489  URL: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1097 (Web of Science) (ESCI)
  2. 4. Druzhynina V. Creative Analysis of   Innovation   as   a   Catalizer   of  Socialization of Structural Change/ Druzhynina, G. Likhonosova, Y. Viedienina, L. Sakun // European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 2, p. 349-365  Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p349

URL: https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1033 (Web of Science) (ESCI)

5. Druzhynina V. Globalization impact on the world travel market development / Iryna Mykhailivna Trunina, Olena Anatoliivna Sushchenko, Viktoriia Valeriivna Druzhynina, Olena Leonidivna Zahorianska // SHS Web of Conferences 73, 01029, 2020 (Web of Science)
  1. Druzhynina V. Assessment welfare of the population in the synergetic system of socio-economic exclusion / V. Druzhynina, G. Likhonosova, G. Lutsenko // Marketing and Management of Innovations, 2018, Issue 2. – Р. 54–68. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68690; DOI 10.21272/mmi.2018.2-05. (Web of Science) (ESCI)
  2. Druzhynina V. Strategic imperatives ensuring population welfare under transformation exclusion conditions / V. Druzhynina, G. Likhonosova // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. – 480 pages. – P. 135–146. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-135-145 (Web of Science) (ESCI)
  3. 8. Druzhynina, V. V. Approaches to balance labor market by eliminating exclusion factors / V. V. Druzhynina, G. S. Likhonosova, L. Р. Davidyuk // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 242-250. URI:http://ir.stu.cn.ua/123456789/16921 (Web of Science) (ESCI)

Хоббі та інтереси: фітнес, подорож, вивчення іноземних мов, кулінарія