Дружиніна Вікторія Валеріївна

доктор економічних наук, професор

Скринька: drughinina.vd@gmail.com
Контактний телефон: (067)936-89-41

 

http://orcid.org/0000-0001-8776-1408

Scopus Author ID: 36175347900

Google Scolar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=MaYtNhcAAAAJ

 

Нагороди та подяки:

2018 Нагороджена Грамотою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за сумлінну працю та вагомі досягнення в науковій роботі

2017 Нагороджена Грамотою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти, багаторічну сумлінну і плідну працю, проведення заходів, спрямованих на підвищення іміджу університету в напрямку наукової діяльності студентів, організацію Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт

2010 Нагороджена Грамотою Автозаводської районної Ради м. Кременчука за багаторічну, сумлінну працю, значний внесок у підготовку фахівців, розвиток університету, велику організаційну, методичну роботу

Освіта:

2019 Одержання атестату професора кафедри туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2019 Отримання сертифікату В2 з польської мови.

2018 Проходження міжнародного науково-педагогічного стажування по курсу «Нові та інноваційні методи навчання» на базі Краківського економічного університету та Малопольської школи Публічного адміністрування (м. Краків, Польща)

2016 Одержання ступеня доктора економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету (м. Вінниця)

2014 Підвищення кваліфікації на курсі «Готельно-ресторанна справа», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

2011 Підвищення кваліфікації у Вищій школі Європейських і регіональних студій (Чехія, м. Чеське Будейовіце). Сертифікат програми «Управління та маркетинг послуг» (спеціалізація – комерційні послуги та бізнес)

2011 Одержання атестату доцента кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2010 Одержання ступеня кандидата економічних наук, захист у Спеціалізованій вченій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

2008 Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому державному політехнічному університеті на курсі «Менеджмент»

2000–2004 Аспірантка Кременчуцького державного політехнічного університету, напрям підготовки 08.07.01

1992–1997 Харківський державний політехнічний університет, Кременчуцький філіал, м. Кременчук, диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджер виробничої сфери», кваліфікація «економіст–менеджер»

Досвід професійної діяльності:

2019–дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, професор

2016–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра туризму, доцент

2015–2016 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет управління, кафедра менеджменту і туризму, доцент

2011–2015 Кременчуцький державний політехнічний університет, економічний факультет, кафедра менеджменту, доцент

2005–2011 Кременчуцький державний політехнічний університет, економічний факультет, кафедра менеджменту, старший викладач

1997–2005 Кременчуцький політехнічний університет, економічний факультет, кафедра менеджменту, асистент

Професійна активність:

2019 Член галузевої експертної ради 23 Національного Агенства забезпечення якості вищої освіти

2018 Член редколегії фахового наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», який представлений у міжнародній наукометртичній базі Index Copernicus; науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ», який індексується міжнародними наукометричними базами: Index Copernicus International (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory (США), Research of Bible (Японія), Scientific Indexing Services (США–Австралія), Google Scholar, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Малайзія)

2018 Голова експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми

2018 Співучасть у тренінгу Платформи Прогресивного Викладача (м. Одеса), в межах дії якої було обговорено зміни методів та якості вищої освіти, визначено реакцію на реформу освіти, формати тренінгів в закладах вищої освіти, можливі формати роботи з державними органами влади

2017–дотепер Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

2017 Керівник науково-дослідної теми кафедри туризму за напрямом «Організаційно-економічні аспекти розвитку туризму: багаторівневий підхід»

Курси, які викладаються:

Управління персоналом туристичних підприємств – магістерська програма (242)

Мікроекономічне моделювання туристичної діяльності – магістерська програма (242)

Програмний туроперейтинг– магістерська програма (242)

Економіка підприємства – бакалаврська програма (242)

Економіка рекреації і туризму – бакалаврська програма (242)

Статистика – бакалаврська програма (242)

Основна тема наукових досліджень:

«Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці»

Сфера наукових інтересів:

Економіка праці, збалансованість місцевого ринку праці, інноваційні стратегії розвитку ринку праці, інклюзивний туризм

Публікації:

Статті: більше 160 публікацій у фахових виданнях України

Навчальні посібники, підручники, монографії

2018 Druzhynina V. Assessment welfare of the population in the synergetic system of socio-economic exclusion / V. Druzhynina, G. Likhonosova, G. Lutsenko // Marketing and Management of Innovations, 2018, Issue 2. – РР. 54–68 (Web of Science).

2018 Druzhynina V. Approaches to balance labor market by eliminating
exclusion factors / V. V. Druzhynina, G. S. Likhonosova, L. P. Davidyuk // Sсientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14). Р.1. – РР. 242 – 250. (Web of Science)

2017 Druzhynina V. Strategic imperatives ensuring population welfare under transformation exclusion conditions / V. Druzhynina, G. Likhonosova // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. – 480 pages. – PР. 135–146. (Web of Science).

2015 Мікроекономіка: Навч.  посібник / уклад. В. В. Дружиніна, О.І. Чорноус. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 256 с. (гриф МОН України лист №1/11–5022 від 07.04.2015)

2014 Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монограф. / В. В. Дружиніна. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 366 с.

2010 Курс економічного аналізу: теорія і практика: Навч.  посібник / уклад. В. В. Дружиніна, Г. П. Луценко. – Кременчук: Видавничий відділ КЛК НАУ, 2010.  173 с.

2009 Гнучкість місцевого ринку праці: теорія і практика: монографія / В. В. Дружиніна, Г. П. Луценко. – Кременчук: вид. ПП Щербатих О. В., 2009. –176 с.

Хоббі та інтереси: фітнес, подорож, вивчення іноземних мов, кулінарія