Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантом освітньої програми «Туризм» та членами проєктної групи

Згідно з положенням про акредитацію освітніх програм, на підставі якого здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, та ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

ВЕБІНАР ЗА ТЕМОЮ

ВЕБІНАР ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ» 23 грудня 2020 року на кафедрі Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму проводився вебінар на платформі Zoom, присвячений формуванню індивідуальної освітньої траєкторії студента та розгляду основних положень щодо вільного вибору дисциплін освітньої програми Туризм. Доповідачем виступила  асистент кафедри Білик Марина Юріївна. Завідувач кафедри д.е.н., проф. Труніна І.М.

Вебінар Академічна доброчесність

ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» 14 грудня 2020 року на кафедрі Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму  було проведено  вебінар за участю  науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. На розгляд було винесено питання академічної доброчесності, доповідач к.т.н., доцент кафедри БАМТ Залуніна Ольга Михайлівна. Завідувач кафедри Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму д.е.н., професор

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 242 «ТУРИЗМ» ОПП «ТУРИЗМОЗНАВСТВО» ТА 075 «МАРКЕТИНГ» ОПП «МАРКЕТИНГ»

У грудні 2020 р. на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму відбувся захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 242 «Туризм» ОПП «Туризмознавство» та 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Якісна та методична робота студентів та їхніх наукових керівників дозволила отримати ґрунтовні результати досліджень, які були добре аргументовані та цікаво презентовані. Головою екзаменаційної

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ запрошує взяти участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 221 / 10-2427 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) у

Віртуальна мобільність студентів та викладачів кафедри Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму

26 листопада 2020 р. у рамках науково-дидактичного співробітництва Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП) провела відкриту онлайн лекція польською та англійскою мовами на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління». Мета лекції: представити напрямки змін в управлінні та визначити ключові компетентності працівників, необхідні в економіці 4.0. Лекція проходила в рамках реалізації програми

Галузева конкурсна комісія Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ПОВІДОМЛЯЄ!

26-27 травня 2020 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулося засідання галузевої конкурсної комісії ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». На конкурс надійшло 48 наукових робіт від 64 авторів з 10 країн світу, представників з 32 закладів вищої освіти за трьома тематичними секціями:

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

За результатами участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019-2020 н.р. студенти кафедри Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму вибороли призові місця по 8 спеціальностям. Дипломів І ступеня  – 2; Дипломів ІІ ступеня – 2; Дипломів ІІІ ступеня  – 4. Це найбільша кількість перемог на факультеті економіки і управління. Вітаємо призерів і їх

Захист випускних кваліфікаційних робіт

У червні 2020 р. на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг», 242 «Туризм» ОПП «Туризм» та 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне управління та адміністрування». Якісна та методична робота студентів та їхніх наукових керівників дозволила отримати ґрунтовні

Участь професора кафедри «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» Дружиніної В.В. в онлайн Всеукраїнській науково-практичній конференції.

17 червня 2020 р. професор кафедри «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» Дружиніна Вікторія Валеріївна прийняла участь в онлайн Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», організатором якої виступив Вінницький національний аграрний університет. З привітальним словом виступила декан факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету Ірина Салькова,