Білик Марина Юріївна

кандидат економічних наук, старший викладач

e-mail: marina.bilick@gmail.com
Конт тел.: (068)977-76-89

 

Нагороди та подяки:

2021  Нагороджена Сертифікатом, який засвідчує, що асистент кафедри БАМТ М.Ю. Білик є призером консолідованого рейтингу КрНУ-2021 у номінації «Кращий асистент»

2021 Нагороджена Подякою Одеської національної академії харчових технологій за підготовку призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа»

2020 Нагороджена Подякою Одеської національної академії харчових технологій за підготовку призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа»

2019 Нагороджена Грамотою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за наукову та методичну роботу, сумлінну працю та високий професіоналізм

2019 Нагороджена Сертифікатом, який засвідчує, що асистент кафедри туризму М.Ю. Білик є призером консолідованого рейтингу КрНУ-2019 у номінації «Кращий асистент»

2019 Нагороджена Подякою Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця за підготовку призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Туризм»

2019 Нагороджена Подякою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за підготовку призера Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2018 Нагороджена Подякою Дніпровського національного університету ім. О. Гончара за підготовку призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»

Освіта:

2014–2018 Аспірантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, напрям підготовки 08.00.04

2013–2014 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», диплом з відзнакою, кваліфікація «магістр з менеджменту організацій», менеджер-економіст

2009–2013 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет управління, спеціальність «Менеджмент», диплом з відзнакою, кваліфікація «бакалавр з менеджменту»

Досвід професійної діяльності:

2019–дотепер Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, асистент

2018–2019 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра туризму, асистент

2017–2018 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і управління, кафедра маркетингу, асистент

Професійна активність:

2019 Проходження тренінгу експертів підвищення якості освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

2019 Викладання курсу лекцій в Університеті прикладних наук, м. Вільнюс, Литва

2018 Участь у програмі обміну «OpenWorld» при Бібліотеці Конгресу США

Курси, які викладаються:

Економіка підприємства – бакалаврська програма (075)

Логіка та етика ділового спілкування – бакалаврська програма (242)

Маркетинг – бакалаврська програма (075)

Організація рекреаційних послуг – бакалаврська програма (242)

Спеціалізований туризм  – бакалаврська програма (242)

Основна тема наукових досліджень:

«Стратегічні імперативи розвитку регіонального туризму»

Сфера наукових інтересів:

Персонал підприємств, міжнародні відносини, кластери в туристичній індустрії, конкурентні переваги закладів вищої освіти

Публікації:

Статті: більше 10 публікацій у фахових виданнях України

2020 Bilyk M., Pochtovyuk A., Pryakhina K., Napkhonenko N. Formation of Organizational and Managerial Competence of Electrical Engineers. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). 21–25 Sept. 2020. Р. 13–18. (Scopus)

2020 Bilyk M., Trunina I., Khovrak I. Academic Entrepreneurship in Ukraine: Determinants of Development and Performance Indicators. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). 21–25 Sept. 2020. (Scopus)

2019 Maryna Bilyk, Iryna Trunina, Inna Khovrak. Increasing social responsibility in tourism based on volunteer tourism SHS Web of Conferences Innovative Economic Symposium 2018 «Milestones and Trends of World Economy», Beijing, PR China, November 8-9, 2018. Web of Conferences volume 67. 2019. (Web of Science).

2017 Maryna Bilyk, Oleh Kratt, Kateryna Pryakhina Ukrainian-Chinese collaboration: Prospects of development SHS Web of Conferences volume 39. 2017(Web of Science).

Хоббі та інтереси: подорожі, література, спорт.