Отримання СЕРТИФІКАТУ

Вітаємо професорсько-викладацький склад кафедри «Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з отриманням СЕРТИФІКАТУ про акредитацію освітньої програми ОПП «Туризм» 242 Туризм першого (бакалаврського) рівня № 1769 від 11.06.2021 р.

Бажаємо подальших успіхів на теренах освіти та науки!