ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ!

За результатами участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р. студенти кафедри Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму вибороли призові місця по 9 спеціальностям. Дипломів І ступеня – 2; Дипломів ІІ ступеня – 1; Дипломів ІІІ ступеня – 6. Це найбільша кількість перемог на факультеті економіки і управління.

Вітаємо призерів і їх наукових керівників, бажаємо нових звершень та перемог!

 

ПІБ студента, група, ОКР ПІБ наукового керівника Код та спеціальність Назва роботи ЗВО де проходив II етап ВКСНР Зайняте

призове місце

Гуртяк Анастасія Сергіївна, МК-20-1м Мороз О.В. Логістика Оптимізація логістичної діяльності переробного підприємства сільськогосподарської продукції Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова ІІІ
Скребкова

Ксенія Станіславівна, магістр

Пряхіна К.А. Публічне управління та адміністрування Формування механізму лобіювання у сфері вищої освіти України на законодавчому рівні: міжнародний досвід ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» І
Холодняк Денис Ігорович, МК-17-1 Латишев К.О. Управління спортивно-оздоровчою діяльністю Формування інноваційного механізму управління фітнес клубом Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова І
Кущ Анастасія Олександрівна, МК-20-1 Герасимчук В.В. Антикризовий менеджмент Управління підприємствами ресторанного господарства в умовах кризи Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ІІІ
Андрієнко Марія Сергіївна, МК-20-1м Пряхіна К.А. Маркетинг Формування бренду міста як чинник підвищення його конкурентоздатності Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» ІІ
Крошка Олена Юріївна,

ТР-17-1

Загорянская О.Л. Транспортні технології (за видами) Шляхи підвищення ефективності перевезення врожаю кукурудзи автомобільним транспортом Кременчуцький національний  університет імені Михайла Остроградського ІІІ
Коваленко Вероніка Юріївна, ТР-16-1

 

Залуніна О.М. з галузі знань «Фізична культура і спорт»,

спеціалізація «Спорт»

Розвиток спортивного туризму в Україні Національний університет фізичного виховання і спорту України ІІІ
Кущ Анастасія Олександрівна, МК-20-1 Труніна І.М. Start-up Кав’ярня – бібліотека «BRIGHT SIDE» Київський національний торговельно-економічний університет ІІІ
Чорна Марія Олександрівна,

ТР-18-1

Білик М.Ю. Готельно-ресторанна справа Забезпечення конкурентоспроможностi закладів готельного

господарства

Одеська національна академія харчових технологій ІІІ