Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення проєкту освітньої програми «Туризм»

30 грудня 2020 року на платформі Zoom відбувся круглий стіл за участю завідуючої кафедрою бізнес адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ д.е.н., проф. Труніної І. М., робочої групи освітньої програми «Туризм» і стейкхолдерів. У зустрічі з боку стейкхолдерів взяли участь:

головний лікар Кременчуцького перинатального центру Сербін Р. А.,

власник агротуристичного господарства Устименко В. Г.,

начальник відділу кадрів ПрАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»,

завідуюча відділу фонду Кременчуцького Краєзнавчого музею Маширова І. А.,

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця» Безугла Т. В.,

директор ТА «GreenWay» Григор’єва М.О.

У межах круглого столу гарант пояснила значення моніторингу та врахування пропозицій стейкхолдерів для покращення освітнього процесу здобувачів вищої освіти.

Учасники online-зустрічі обмінялися думками щодо удосконалення освітньої програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів, загальних і фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Шляхом анкетування стейкхолдерам було запропоновано відповісти на наступні питання: «Чи працюють на даний момент у Вашій організації  випускники спеціальності 242 “Туризм” КрНУ імені М. Остроградського?»; «Як Ви оцінюєте рівень підготовки випускників спеціальності 242 “Туризм” КрНУ імені М. Остроградського, які працюють у Вашій організації/закладі/установі?»; «Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно включити до освітньої програми  242 “Туризм” КрНУ імені М. Остроградського?».

У процесі online-зустрічі стейкхолдери поділились своїм досвідом, висловили підтримку розвитку кафедри у напрямку забезпечення подальшої співпраці.

Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною як для здобувачів вищої освіти, викладачів, так і для стейкхолдерів.