Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантом освітньої програми «Туризм» та членами проєктної групи

Згідно з положенням про акредитацію освітніх програм, на підставі якого здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, та ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю в межах окремої освітньої програми 29 грудня 2020 року на факультеті економіки та управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого (Ян Прояєв, Маргарита Оганесьян), другого (Анна Бакута) та третього (Юлія Щербина) курсів спеціальності «Туризм» з гарантом освітньої програми «Туризм» д. е. н., проф. Дружиніною В. В. Окрім гаранта, на зустрічі були присутні фахівці з групи забезпечення: канд. екон. наук, доц. Загорянська О. Л., канд. техн. наук, доц. Залуніна О. М. та члени кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму канд. екон. наук, доц. Латишев К. О., старші викладачі Герасимчук В. В., Збиранник О. М., асистент Білик М. Ю.

Під час заходу було розглянуто освітню програму з вищезазначеної спеціальності, права та обов’язки учасників освітнього процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Окрім того, були озвучені питання стосовно мети й орієнтації освітньої програми.

У рамках студентоцентрованого підходу, здобувачі вищої освіти висловили свої думки щодо освітнього процесу на кафедрі. Активно обговорювались дисципліни осіннього семестру, які розвивають soft skills, комунікативні навички, здатність брати на себе відповідальність, працювати в мультидисциплінарній команді. Такий підхід до навчального процесу дозволить студенту бути успішним в майбутньому на робочому місці.

Також обговорювались питання щодо академічної доброчесності, плагіату та корупційних ризиків. Загалом зустріч пройшла досить активно та плідно.