Вебінар Академічна доброчесність

ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ»

ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»

14 грудня 2020 року на кафедрі Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму  було проведено  вебінар за участю  науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. На розгляд було винесено питання академічної доброчесності, доповідач к.т.н., доцент кафедри БАМТ Залуніна Ольга Михайлівна.

Завідувач кафедри Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму д.е.н., професор Труніна І.М. звернулася до викладачів та здобувачів вищої освіти з вітальною промовою та наголосила, що в сучасних реаліях українська вища освіта змінюється, тому важливою умовою є впровадження в освітній процес принципів академічної доброчесності. З цією метою кожен здобувач, викладач та науковець повинен знати і застосовувати на практиці основні принципи академічної доброчесності.

Залуніна О. М. розповіла про необхідність та сутність  академічної доброчесності; розглянула основні проблеми, пов’язані з доброчесністю, які стосуються учасників освітньо-наукового процесу закладів вищої освіти; визначила роль наукової етики у розвитку успішної кар’єри науковця. Під час вебінару студенти були ознайомлені з основними принципами академічної доброчесності (довіра, повага, чесність, справедливість, відповідальність), якими мають керуватися усі учасники освітньо-наукового процесу; з регламентом роботи «Національного репозитарію академічних текстів», про створення локального репозитарію академічних текстів Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського, який дозволяє проводити накопичення, збереження, систематизацію, відтворення, оприлюднення та поширення в електронному форматі академічних текстів студентів, аспірантів і докторантів; надавати безоплатний і вільний доступ до відкритих даних, що містяться у репозитарії; сприяти розвитку прикладних інструментів для роботи з академічними текстами та іншими даними.

Доповідачем зазначено, що академічній доброчесності протиставляється категорія академічної недоброчесності (academic misconduct, dishonesty), основні прояви якої знаходимо у таких видах діяльності: академічний; самоплагіат; фабрикація; фальсифікація; списування; обман; хабарництво; необ’єктивне оцінювання.

Дякуємо здобувачам освіти та науково-педагогічним працівникам за плідну співпрацю!

Залишити відповідь