ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 242 «ТУРИЗМ» ОПП «ТУРИЗМОЗНАВСТВО» ТА 075 «МАРКЕТИНГ» ОПП «МАРКЕТИНГ»

У грудні 2020 р. на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму відбувся захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 242 «Туризм» ОПП «Туризмознавство» та 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг».

Якісна та методична робота студентів та їхніх наукових керівників дозволила отримати ґрунтовні результати досліджень, які були добре аргументовані та цікаво презентовані.

Головою екзаменаційної комісії відзначено, що студенти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті.

Вітаємо здобувачів з успішним захистом, бажаємо подальших особистих і професійних успіхів і перемог! Завжди раді бачити на нашій кафедрі!

Залишити відповідь