Monthly Archives: Грудень 2020

ВЕБІНАР ЗА ТЕМОЮ

ВЕБІНАР ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ» 23 грудня 2020 року на кафедрі Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму проводився вебінар на платформі Zoom, присвячений формуванню індивідуальної освітньої траєкторії студента та розгляду основних положень щодо вільного вибору дисциплін освітньої програми Туризм. Доповідачем виступила  асистент кафедри Білик Марина Юріївна. Завідувач кафедри д.е.н., проф. Труніна І.М.

Вебінар Академічна доброчесність

ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» 14 грудня 2020 року на кафедрі Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму  було проведено  вебінар за участю  науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. На розгляд було винесено питання академічної доброчесності, доповідач к.т.н., доцент кафедри БАМТ Залуніна Ольга Михайлівна. Завідувач кафедри Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму д.е.н., професор

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 242 «ТУРИЗМ» ОПП «ТУРИЗМОЗНАВСТВО» ТА 075 «МАРКЕТИНГ» ОПП «МАРКЕТИНГ»

У грудні 2020 р. на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму відбувся захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 242 «Туризм» ОПП «Туризмознавство» та 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Якісна та методична робота студентів та їхніх наукових керівників дозволила отримати ґрунтовні результати досліджень, які були добре аргументовані та цікаво презентовані. Головою екзаменаційної