Захист випускних кваліфікаційних робіт

У червні 2020 р. на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг», 242 «Туризм» ОПП «Туризм» та 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне управління та адміністрування».

Якісна та методична робота студентів та їхніх наукових керівників дозволила отримати ґрунтовні результати досліджень, які були добре аргументовані та цікаво презентовані.

Головою екзаменаційної  комісії відзначено, що студенти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті.

Вітаємо здобувачів з успішним захистом, бажаємо подальших особистих і професійних успіхів і перемог! Завжди раді бачити на нашій кафедрі!

Залишити відповідь