Участь професора кафедри «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» Дружиніної В.В. в онлайн Всеукраїнській науково-практичній конференції.

17 червня 2020 р. професор кафедри «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» Дружиніна Вікторія Валеріївна прийняла участь в онлайн Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», організатором якої виступив Вінницький національний аграрний університет. З привітальним словом виступила декан факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету Ірина Салькова, яка повідомила, що на конференцію зареєструвалися 70 учасників. Географія учасників надзвичайно широка, адже беруть участь науковці з Києва, Харкова, Кременчука,Тернополя, Львова, Білої Церкви.

В секційному засіданні «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні та світі», першою виступила професор Дружиніна Вікторія Валеріївна з доповіддю на тему: «Діагностика економічного потенціалу суб’єктів гостинності». Виступ професора вирізнявся глибиною аналізу процесів, які відбуваються у готельному бізнесі України, що формують проблеми та перепони ведення цього бізнесу. Науковець  зазначила необхідність комплексної діагностики економічного потенціалу готельного підприємства з урахуванням ключових потенціалоутворюючих складових (комерційної, фінансової, трудової, маркетингової, інформаційної). Сформовано алгоритм оцінювання економічного потенціалу готельного підприємства, який складається з визначення структурних елементів економічного потенціалу, оцінки окремих його складових і динаміки зміни інтегральної його величини. На підставі отриманих даних пропонуються рекомендації перспективної діяльності  готельного підприємства місцевого ринку  гостинності.

Наприкінці конференції колеги-науковці висловили позитивну оцінку щодо високої організації та проведення онлайн конференції у такий складний час дії протиепідемічних заходів та висловили вдячність організаторам за можливість виступу на такому авторитетному зібранні.